Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

0248-261108

CENTRALA   SPITAL

untitled2.png (2)DREPTURILE PACIENŢILOR

 •          Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
 •          Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
 •          Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 •          Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 •          Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 •          Pe toata perioada internarii pacientii au dreptul sa solicite vizualizarea FOCG. Acest lucru se face in prezenta medicului currant. La externare pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, pe langa Scrisoarea medicala/Bilet de externare si un Raport medical complet privind asistenta medicala acordata pe perioada internarii.
 •          Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 •          Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
 •          Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 •          Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 •          Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 •          Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
 •          In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 •          In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
 •          In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate
 •          Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 •          Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
 •          Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 •          Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 •          In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
 •          Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.
 •          Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 •          Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 •          Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 •          Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 •          Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 •          Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

 

OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

Pacientii au urmatoarele obligatii:

 •          de a respecta conditiile de disciplina ale spitalului;
 •          de a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 •          de a nu fuma in rezerva sau pe holurile spitalului;
 •          de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 •          de a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 •          de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 •          de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 •          de a pastra curatenia in rezerva si spatii comune;
 •          de a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar;

 

In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot produce discomfort pacientilor internati.