Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

0248-261108

CENTRALA   SPITAL

19.pngCONDIŢII DE INTERNARE

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de: 

a) spitalizare continuă; 

b) spitalizare de zi. 
 

CRITERII DE INTERNARE CARE TREBUIE RESPECTATE:

a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă; 

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu; 

c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesită izolare. 

DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE 

A. PERSOANE ASIGURATE

1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. adeverinţă serviciu - pentru angajaţi;
5. carnet de şomaj - pentru şomeri;
6. cupon de pensie - pentru pensionari;
7. adeverinţă elev sau student;
8. adeverinţă primar - pentru cei cu ajutor social. 

B. PERSOANE NEASIGURATE

1. bilet trimitere de la medicul de familie;
2. bilet de internare de la medicul specialist;
3. buletin de identitate;
4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit).